top of page

DE DEELNEMENDE GROEPEN

ST VEROON.jpg

De Kasdragers

kasdragers.jpg

KASDRAGERS

Hoewel door velen beschouwd als louter folklore, was en blijft de Sint-Veroonmars voor alles een uiting van diep geworteld volksgeloof. Centraal thema van de Lembeekse Paasviering is trouwens de historische ommegang met het zilveren schrijn. Dit gebruik ontstond in de vroege Middeleeuwen, allicht uit dankbaarheid, omdat Sint-Veroon Lembeek van de pest bevrijdde. In 1767, tegen een bedrag van precies 2.543 gulden, 17 stuivers en 1 denier, ontwierp goudsmid d'Hondt de huidige zilveren relikwiekast. Erin zit een koffertje, met daarin het gebeente van de Heilige Veroon. Het is dit schrijn dat onveranderlijk op Paasmaandag door Lembeek en omliggende dorpen wordt gedragen, nog steeds langs de oorspronkelijke weg. .....

Meer op onze website : Kasdragers | Facebook

Koninklijke Carabiniers 1830

logo trans carab.jpg

Koninklijke Carabiniers 1830 Lembeek vzw.

Beter gekend als de "JEFKES" van Lembeek.

De Carabiniers van Lembeek, in de plaatselijke volksmond “de Jefkes”, werden gesticht in 1830. Althans daar gaat iedereen van uit. Zeer zeker is dat de soldatengroepen hun oorsprong veel vroeger ligt. In de vroege 17de eeuw  (1616) wordt “la jeunesse” vermeldt, een vereniging die de organisatie van het militaire escorte tijdens de processie overnam van de Lembeekse schuttersgilden. In een gemeenterekening uit de jaren 1736 – 1738 is er sprake van “la jeunesse” en “la cavalerie”, met aan het hoofd een “capitaine”. De voorlopers van de infanterie en cavalerie?

Dit wordt alleszins wel bevestigd door een beschrijving van de processie van 1804. Daar wordt de “jeunesse” terug beschreven als een voetvolk en ruiters, verkleed in huzaren- en grenadiersuniformen gehuurd in Brussel. …..

Meer info over ons op www.carabiniers.be

Koninklijke Soldatenclub Congo

logo SCC new.png

Iedere "echte Lembekenaar" luistert gespannen terwijl zijn hart enkele klopjes sneller gaat slaan, wachtend op het sein dat de "Paasprocessie", gevormd door de verschillende Soldatengroepen. Die zich in beweging zetten om, volgens aloude traditie, de jaarlijkse eer te betuigen aan Sint Veroon, patroonheilige van onze parochie.

 

81 jaar geleden in 1932. (2013) wekten deze muziekflarden, vergezeld van het hoefgeklop ook de gevoelens op van enkele mensen van de Congo die dan de beslissing namen eveneens hun steentje bij te dragen tot de feestelijkheden.

 De "Soldatenclub Congo" was geboren en werd boven de doopvont gehouden door volgende peters; Edmond Dubois, stichter en secretaris (geheimschrijver) Joseph Leroy, voorzitter en generaal Alfons Vogeleer, schatbewaarder Alexander Marcelis, feestbestuurder Joseph Aerts en Alfons Vantieghem, kommissarissen. Op 8 augustus 1932 trokken zij naar het gemeentehuis waar de toenmalige Burgemeester A. Nerinckx zijn goedkeuring gaf.  .....

Meer info over ons op:  www.soldatenclubcongo.be

Koninklijke Etat-Major

logo_etat-major.png

De Etat-Major is één van de deelnemende groepen aan de jaarlijkse Paasoptocht in en rond Lembeek.

Omstreeks 1900 nam een klein keurkorps van ruiters te paard aan de Paasoptocht deel.

Deze groep zou ontstaan zijn in beter begoede burgerlijke kringen van het toenmalige Lembeek. De initiatiefnemers wilden het duidelijk over een andere boeg gooien.

Zo ontstond in 1920 de “Etat-Major”

De groep bestaat uitsluitend uit een keur van zowat 40 officieren te paard, getooid in Belgische uniformen van Gidsen, Artilleristen en Lanciers uit de jaren 1890 – 1914.

De groep neemt elk jaar trouw deel aan de Paasoptocht en werd op 13 april 1989 officieel  “Vzw” .

Meer info over ons op:  www.etat-major.be

bottom of page